Wim Maljaars in DW B 2021-3: "Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur"

Nummer 2021-3 van het literaire tijdschift DW B bevat teksten van Wim: “Ik ben niet de enige die op de markt af en toe wat schreeuwt” (inleiding en selectie door Patrick Bassant). DW B is na De Gids het oudste nog verschijnende culturele tijdschrift uit het Nederlandse taalgebied.

https://www.dwb.be/dw-b/nummers/dw-b-2021-3-schreeuwen-op-de-markt-excentrische-literatuur

Uit de inleiding van de redactie:
“Vast staat dat veel van de auteurs die hier aan bod komen zelden terug te vinden zijn in de literaire wereld. Er wordt ontzettend véél geschreven door auteurs met een psychische kwetsbaarheid en dit vaak in de grootste anonimiteit. Dat kunst niet wordt gemaakt om een publiek te bereiken of te behagen, sluit evenwel niet uit dat het door datzelfde publiek wel degelijk wordt gesmaakt – als het maar bij een publiek raakt. ‘Excentrische literatuur’ maakt het, als term en als opzet, mogelijk dat publiek aan te spreken en een ingang te forceren tot de literaire wereld. De geselecteerde teksten mogen en moeten ‘schreeuwen op de markt’ – de aan Wim Maljaars ontleende hoofdtitel voor dit nummer.”

Het nummer kan los besteld worden via:
https://www.uitgeverijvrijdag.be/webwinkel/dw-b

Harald (10 september 2021)
Terug naar de hoofdpagina